0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Softvérová platforma

spc-logo

iNTELIGENTNá SPRáVA čERPADIEL A ZARIADENí

spc-mockups-1

spc OD pRAKTIKPUMP

je softvérová platforma navrhnutá pre správu a údržbu zariadení a technológií. Jej základom je komplexná databáza strojných zariadení (čerpadiel, miešadiel, dúchadiel a ostatných točivých strojov), vrátane kompletnej dokumentácie ich technického stavu, evidencie činností údržby, opráv a súvisiacich nákladov.

SPC od PRAKTIKPUMP je doslova synonymom poriadku v rámci točivých zariadení spoločnosti. Softvér poskytuje detailný prehľad o strojnom parku firmy 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Poriadok  =  Efektivita

Výsledok

Zvýšenie efektivity

servisných zásahov

zníženie prestrojov

a jalovej práce

zníženie nákladov

na prevádzku a servis vďaka mobilným technológiam a automatizácii

sTRANSPARENTNENIE

priamych nákladov na údržbu

zníženie chybovosti

pri výkone práce a jej dokumentácii