0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Výhody softvéru
pre vodárenskú
spoločnosť

vyhody-spc-pocitac

Efektivita údržby

SPC od PRAKTIKPUMP znamená absolútne zefektívnenie procesov údržby a servisu zariadení a technológií.

V praxi to napríklad znamená, že pri čerpadle presne viem, aké sú jeho technické detaily, parametre, či odporúčané prevádzkovanie. K dispozícii mám kompletnú históriu jeho opráv a zásahov.

Rutinné úkony údržby, ktoré predchádzajú poruche čerpadla, mi softvér automaticky hlási. V prípade potreby servisného zásahu s demontážou presne viem, kde sa čerpadlo nachádza, v akom štádiu je jeho oprava, kedy bude namontované späť a aká bude cena opravy.

Všetky procesy sú viditeľné v reálnom čase, čo je prínosom pre pracovníkov spoločnosti na všetkých úrovniach. V skratke teda hovoríme o neustálom prehľade o servise, ktorý vedie k zjednodušeniu procesov, skráteniu termínov opráv, či zníženiu samotného množstva opráv.

Výrazné šetrenie

Výrazné zníženie prevádzkových nákladov je garantovaným sprievodným javom pri implementácii softvéru SPC od PRAKTIKPUMP.

Šetrenie je výsledkom zvýšenia efektivity servisných zásahov, stransparentnenia priamych nákladov na údržbu. Vďaka využitiu mobilných technológií dochádza k zrýchleniu plánovania, zníženiu prestojov, zníženiu chybovosti pri výkone práce a jej dokumentácii, k celkovému efektívnejšiemu manažovaniu technických pracovníkov.

Pri aktuálnych stúpajúcich nákladoch na údržbu a prevádzku hovoríme o nástroji, ktorý dokáže presne identifikovať, kde sa nachádzajú rezervy pre šetrenie.

Zároveň, softvér je skvelým manažérskym nástrojom pre potrebné rozhodnutia, či obhájiteľnosť oprávnených nákladov spojených s činnosťami alebo novými projektami spoločnosti.

Bezpečnosť dodávok

Používanie softvéru SPC od PRAKTIKPUMP výrazne zvyšuje spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky zariadení a technológií vodárenských spoločností.

Na jednej strane dochádza k predchádzaniu poruchám, v prípade prediktívnej diagnostiky dokonca v podstate k vylúčeniu možnosti odstávky technológie.

Na druhej strane, prípadný servisný zásah je vykonaný v najkratšom možnom čase. Výsledkom je tak zníženie únikov a odstávok v oblasti dodávok pitnej vody a manažmentu čistenia odpadových vôd.

Moderná spoločnosť

Využívanie najnovších technológií, efektívne a inteligentné procesy sú vizitkou každej modernej spoločnosti.

SPC od PRAKTIKPUMP je nástroj, ktorý zabezpečuje túto definíciu. Softvér je zároveň vstupnou bránou pre akékoľvek ďalšie inovatívne nástroje odvetvia. Umožňuje aplikáciu snímačov, vďaka ktorým zariadenia sami hlásia svoj technický stav v reálnom čase, bez potreby fyzickej kontroly či demontáže.

Výsledkom je najvyšší stupeň automatizácie a efektivity údržby zariadení, a to prediktívna diagnostika.