0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Odborné diagnostické činnosti

Za účelom zistenia a zhodnotenia stavu servisovanej techniky vykonávame široký rozsah špecializovaných diagnostických činností za použitia špičkových diagnostických prístrojov, a to:

Zhodnotenie stavu hydraulickej časť stroja (čerpadla) vykonávame v rozsahu:

 • Tlaková skúška zariadení, systémov
 • Y Špecifická energia (dopravná výška)
 • Q Objemový prietok
 • Ƞc Celková účinnosť

Zhodnotenie stavu mechanická časti stroja (čerpadla) vykonávame v rozsahu:

 • Vibrodiagnostika strojov (mohutnosť vibrácii, stav ložísk, nevývaha, ukotvenie stroja...)
 • Frekvenčná charakteristika (určenie frekvenčného spektra stroja)
 • Tribodiagnostika (monitoring olejových náplní)
 • Meranie súososti hriadeľov, spojok pomocou laseru
 • Tlaková skúška zariadení (Tesnosť, priesaky)
 • Termodiagnostika (Tepelné pole konštrukčného uzla)

Zhodnotenie stavu elektrickej časti stroja (čerpadla) vykonávame v rozsahu:

 • Meranie základných elektrických veličín ( U, I, P)
 • diagnostika stavu elektropohonov za použitia analyzátora SCHLEICH MotorAnalyzer2, umožňuje zistiť stav elektropohonu prostredníctvom 11 testovacích metód ( izolačný a zvodový odpor, medzizávitový skrat, rázová vlna, indukcia, impedancia,kapacita, …),

Všetky použité prístroje umožňujú zápis nameraných hodnôt a následne ich výstup do výsledného protokolu o meraní, testovaní, alebo nastavení.

praktikpump-foto-3
pk-footer-logo