0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Zmluvné partnerstvo

Častým scenárom na trhu je:

 1. Veľké množstvo spoločností, ktoré dodávajú a servisujú čerpaciu techniku spoločnosti. Fragmentovaný manažment, komunikácia a znížená kvalita nekomplexného prístupu.
 2. Neprehľadné spôsoby opravy (slabý, alebo žiadny prehľad o tom, u ktorého dodávateľa sa čerpadlo nachádza v oprave, v akom stave sa oprava nachádza, a pod.)
 3. Pôvodní dodávatelia sú schopní riešiť servis len jednej značky/výrobcu čerpadiel, alebo len úzkeho záberu sortimentu čerpadiel v portfóliu dodávateľa.

PRAKTIKPUMP PONÚKA KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

So zákazníkom je uzavretá servisná zmluva, pokrývajúca celý rozsah portfólia čerpadiel za jednoznačne daných a prehľadných pravidiel a podmienok servisovania zazmluvnenej techniky. Servisná zmluva zabezpečuje nasledovné benefity a podmienky:

 • Komplexný rozsah servisných činností
 • Opravy, údržba a preventívne kontroly čerpadiel
 • Komplexný rozsah zastupovaných servisovaných značiek/výrobcov
 • Jednoduchý a efektívny systém nahlasovania požiadaviek na servis
 • Jednoduchý a efektívny systém prepravy čerpadiel do našich servisných stredísk a po oprave naspäť na prevádzku zákazníka
 • Vopred dané podmienky a spôsoby cenových kalkulácií pri zabezpečovaných činnostiach
 • Prioritné riešenie
 • Preventívne kontroly a diagnostika čerpadiel za pomoci špecializovaných prístrojov:
 • Laserový prístroj na ustavovanie spojek, prístroj na vybrodiagnostickú kontrolu a zisťovanie príčin a rozsahu závad, prístroj na monitorovanie a diagnostiku stavu elektromotorov (meranie izolačného a zvodového odporu, meranie medzizávitové skratu, testovanie izolácie rázovou vlnou)
 • Všetky diagnostické prístroje umožňujú výstup zisteného stavu a nameraných hodnôt do protokolu, ktorý poskytuje zákazníkovi ucelený a verifikovaný obraz o stave diagnostikovaného zariadenia

Výhody nášho riešenia:

 • Zníženie počtu dodávateľov, zodpovední pracovníci komunikujú len s jedným dodávateľom
 • Efektívnejšia, rýchlejšia a prehľadnejšia komunikácia
 • Lepší prehľad o stave servisovaných čerpadiel
 • Zníženie nákladov z dôvodu zvýšenia obratu s generálnym dodávateľom opráv, čo poskytuje priestor na poskytnutie výhodnejších zmluvných podmienok.
 • Zodpovední pracovníci dodávateľa sa môžu efektívnejšie venovať iným činnostiach pretože kompletnú agendu súvisiacu s údržbou a opravami čerpacej techniky prenechávajú špecializovanému servisnému partnerovi
 • Zákazník dostáva so servisnou zmluvou servisného partnera, na ktorého sa môže s dôverou kedykoľvek obrátiť , keď sa u neho vyskytne problém súvisiaci s čerpacou technikou a zabezpečením chodu jeho prevádzky

Najvýznamnejší zákazníci využívajúci servisné zmluvy spoločnosti PRAKTIKPUMP s.r.o.:

ZSVS a.s., STVPS, PVPS a.s., BVS a.s., TVK a.s.

praktikpump-foto-5
pk-footer-logo