0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Samonasávací prečerpávací vozík

POPIS AGREGÁTU

Mobilné čerpadlá SPIRAM s elektrickým pohonom v mono-blokovom prevedení patria medzi špičkové kompaktné čerpacie agregáty.

Sú určené pre jednoduchý transport na miesta, kde je to potrebné a následné spoľahlivé čerpanie znečistených médií bez rizika upchatia sa. A to pri vysokej hydraulickej účinnosti.

Čerpadlo je primárne navrhnuté na použitie pri havarijných situáciách, kedy je dôležité rýchlo a jednoducho dopraviť čerpací agregát na miesto čerpania a následne z kritického miesta prečerpávať médium na miesto určenia.

Jedná sa hlavne o povodne, záplavy, poruchy prečerpávacích staníc odpadovej vody a podobne.

Inovatívne technické riešenia aplikované na tomto čerpacom agregáte zabezpečujú pri dodržaní návodu na použitie jeho vysokú mieru spoľahlivosti spolu s minimálnymi požiadavkami na údržbu.

základné časti

samonasavaci-precerpavaci-vozik

1      Čerpadlo SPIRAM
2      Elektromotor B35
3      Lamelová výveva
4      Kryt lamelovej vývevy
5      Ovládacia skrinka
6      Zavodňovacia nádoba
7      Spätná klapka
8      Sacia prípojka
9      Výtlačná prípojka
10    Nerezový vozík
11    Fúkacie kolesá
12    Tiahlo
13    Staviteľné podpery
14    Vypúšťací ventil
15    Zavodňovací ventil
16    Manometer

ČERPADLO

Samotné čerpadlo je vyhotovené s axiálnym vstupom a radiálnym výstupom. Hydraulická časť čerpadla je pevne spojená s elektromotorom cez prepojovací adaptér.

Najdôležitejším komponentom čerpadiel celej typovej rady SPIRAM je jeho obežné koleso ,ktoré je tvorené jednou skrutkovitou lopatkou.

Práve tá zabezpečuje výnimočné hydraulické parametre v porovnaní s inými typmi obežných kolies kalových čerpadiel ostatných výrobcov.

Popisované špeciálne prevedenie vzniklo na základe potreby trhu pokryť segment kompaktných, ľahko prenosných kalových čerpadiel.

EVAKUAČNÝ/ZAVODŇOVACÍ SYSTÉM

Jadrom tohto prístroja je odstredivé čerpadlo. Aby sa mohlo spustiť, je potrebné ho pred samotným čerpaním naplniť/zavodniť čerpaným médiom.

Pre tento účel bol vyvinutý špeciálny zavodňovací systém, ktorý je tvorený lamelovou výlevou, spätnou klapkou a priehľadnou-kontrolnou zavodňovacou  nádobou.

Obsluhujúca osoba celý tento proces zavodňovania a čerpania intuitívne riadi prostredníctvom ovládacích prvkov na skrinke rozvádzača.

POHON

Pohon hydraulickej časti čerpadla je zabezpečený prostredníctvom 3F asynchrónneho elektromotora príslušného výkonu s dostatočnou výkonovou rezervou na zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti a dlhodobej životnosti.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Všetky komponenty čerpacieho agregátu sú ergonomicky umiestnené a uchytené k rámu zhotovenému z nerezových profilov najvyššej kvality.

Rám je umiestnený na gumových vzduchom plnených kolesách. Tie v spojitosti s tiahlom umožňujú jednoduchú manipuláciu a prepravu aj v terénnych podmienkach a na nespevnených plochách.

Stabilitu agregátu počas samotného čerpania zaisťujú výškovo nastaviteľné bočné podpery.

Technický sumár

MOBILNÝ ČERPACÍ AGREGÁT V MONOBLOKOVOM PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM POHONOM

TYP: PRAKTIKPUMP SPIRAM 100-D-80-A-MH-4-DI-SM

HYDRAULICKÉ PARAMETRE V BOP:

Prietok – 25,9 l/s
Dopravné výška – 8,5 m
Účinnosť – nad. 78,5 %
Maximálny rozmer pevných častíc – 75 mm

Materiálové prevedenie:

Čerpací agregát – GGG40,  hriadeľ - nerez
Nosná konštrukcia – nerezové  profily

Tesniace prvky:

Jednoduchá mechanická upchávka SiC/SiC/Viton
NBR Shore 70

Pripojovacie rozmery (S/V):

DN100 (koncovka A110) / DN80 (koncovka A110)

Samonasávací systém:

Lamelová výveva, maximálna sacia hĺbka 8,5 m / manuálne ovládanie - kontrolná zavodňovacia nádoba

Pohon:

Elektromotor IP55, IE3, B35, 3P,50Hz

MOBILNÝ RÁM:

Nerezový rám s dvomi vzduchom plnenými kolieskami

Príslušenstvo:

Sacie hadice: 2x3m A110 s koncovkami A110
Výtlačné hadice: 2 x 20m A110 požiarna hadica gumovou vložkou

Voliteľné príslušenstvo:

Sacie hadice
Výtlačné hadice
Automatické zavodňovanie

Poznámky:

Návod na obsluhu a údržbu
FAT test čerpadla vo výrobnom závode vrátane protokolu o nameraných parametroch v cene

VÝVOJ A VÝROBA NA MIERU

Potrebujete toto zariadenie upraviť tak, aby vyhovovalo iným vlastnostiam? PRAKTIKPUMP dokáže vďaka vlastnému výskumu a vývoju flexibilne vyrobiť čerpacie zariadenie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Výsledkom sú produkty šité na mieru špecifických potrieb, ktoré na trhu neexistujú. Pre dopyt nás neváhajte kontaktovať.

pk-footer-logo