0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Modulárne vodojemy

Dostupné zásobovanie pitnou vodou

Slúžia na akumuláciu / zásobovanie pitnej vody pre prevažne menšie spotrebiská.

Pozostávajú z:

  • Technologického kontajnera, ktorý slúži  na prepojenie prítoku / odtoku a zásobníkov pitnej vody, dávkovania chlórnanu sodného, meranie prietoku a hladín v zásobníkoch,
  • Zásobníkov, ktoré slúžia na akumuláciu pitnej vody. Každý zásobník má kapacitu 40 m3. Ich počet je volený podľa konkrétnej potreby.

Výhody technického riešenia:

  • Ide o modulárny systém, pri ktorom je zväčšenie kapacity možné jednoduchým doplnením prídavných kontajnerových zásobníkov.
  • Stavebné práce sú obmedzené len na terénne úpravy a základy.
  • Po pripojení na vodovodný systém je možné prakticky okamžité uvedenie do prevádzky (plug-and-play systém).
pk-footer-logo