0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

miešadlá

Miešadlá slúžia na miešanie prípadne homogenizáciu viacerých dobre miešateľných kvapalných zložiek. Uplatňujú sa aj pri suspendácii pevnej fázy v kvapaline (zrnité materiály, prášky a pod.), výmene tepla (ohrev alebo chladenie média), dispergácii plynu v kvapaline, dispergácii nemiešateľných kvapalín (emulzie) a zhlukov pevnej fázy, a na miešanie vysoko viskóznych médií. 

Naša spoločnosť ponúka široký sortiment miešadiel pre technologické a priemyselné aplikácie. Na ich návrhu podľa daného účelu a miešaného média spolupracujeme s výrobcami miešadiel, vďaka čomu garantujeme optimálny technický návrh, vhodnosť a účinnosť.

miesadla-new
pk-footer-logo