0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Vývevy / kompresory

Vývevy/kompresory sa používajú na odsávanie alebo stláčanie rôznych plynov a pár. Z technického hľadiska je výveva/kompresor plynové čerpadlo. Podobne ako u čerpadiel existuje rad rôznych konštrukčných riešení vývev/kompresorov. Vývevy/kompresory delíme buď podľa fyzikálneho princípu činnosti, alebo podľa miery dosiahnutého vákua/tlaku.

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu vývev a kompresorov, ktoré dokážu pokryť každú aplikáciu odsávania alebo stláčania akýchkoľvek plynov a pár.

vyvevy-kompresory
pk-footer-logo