0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

základné funkcie

spc-logo

očami používateľa

Manažment servisných služieb

Evidencia servisných zmlúv

Manažment servisných zásahov

Vyhodnocovanie - optimalizácia servisných činností

Správa majetku

Čerpadlá, duchadlá, miešadlá a podobne

Technológie

Akýkoľvek ďalší hnuteľný a nehnuteľný majetok

Plánovanie a riadenie
údržby

Pravidelná plánovaná údržba

Reaktívna údržba

Prediktívna údržba (2.etapa)

Cenníky a výkazy servisných úkonov

Výkazy práce

Servisné listy

Zber dát

Manuálne zadávanie dát pracovníkmi

Automatické zadávanie dát snímačmi
(2.etapa)

Hlásenia - prevádzkových stavov

Napr. ukončenie servisnej zmluvy

Výmena oleja a podobne

Dokumentácia

Zmluvné dokumenty

Hlásenia

Návody obsluhy

Technické detaily

Technické listy

Podklady pre riadenie a audit

Analýzy

Reporty

Notifikácie

KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti)

Správa osôb

Nový level správy zariadení

Group-147

Komplexný prehĽad o čerpadlách a technológických zariadení

Štruktúrová a komplexná evidencia a správa majetku

Dokumentácia previazaná na dáta o majetku, osobách, službách a súvisiacich objektoch

On-line dokumentácia dostupná non-stop z mobilného zariadenia

Evidencia hlásených porúch a kompletná história servisných zásahov

Integrácia v rámci používaného softvéru

Group-145

ON-LINE RIADENIE A VYHODNOCOVANIE

servisných činností, ich nákladov a efektivity

vyťaženosti a efektivity dodávateľov, oddelení až na pracovníkov

stavu, poruchovosti, využívania čerpacej techniky a technológií

pravidelná plánovaná údržba a jej automatizácia cez check-listy na mobile

prediktívna údržba a reaktívna údržba, výkazy práce a materiálu až po servisný list na mobile.

Group-146

AUTOMATIZÁCIA RIADENIA ÚDRŽBY

Efektívne a prehľadné plánovanie údržby

On-line riadenie servisných činností

Kontrola vykonania a kvality práce

Elektronický servisný list cez mobil na mieste

Základný proces

zakladny-proces-1
zakladny-proces-mobile