0800 22 10 50 predaj@praktikpump.sk
Naše referencie O spoločnosti Kontakt English
PRAKTIKPUMP logo

Ako efektívne zvládnuť
4. prIemyselnú revolúciu?

Čo je industry 4.0?

spc-schema-desktop
spc-schema

Štvrtá priemyselná revolúcia, vychádzajúca z tretej, môžeme ju nazvať digitálnou revolúciou, sa datuje niekedy od polovice minulého storočia. Je charakterizovaná zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami.

Prečo je Industry 4.0 aktuálne a dôležité?

Vo svete rastie premenlivosť trhov, skracuje sa životný cyklus výrobkov, rastie zložitosť výrobkov, a zosilňuje sa vplyv globálnych dodávateľských reťazcov. V tomto prostredí sa firmy snažia, aby sa stali pružnejšími, lacnejšími, rýchlejšími a lepšie reagovali na obchodné trendy. Industry 4.0 poskytuje riešenia a spôsoby, ako môžu firmy zvládnuť tieto výzvy.

BUDÚCNOSŤ PATRÍ FLEXIBILNÝM FIRMÁM

Industry 4.0 je o zlepšovaní procesov, o digitalizácii, IT hrá pritom úlohu dôležitého nástroja. Je dnes celoštátnou prioritou, ktorá sa stáva pilierom rozvoja hospodárstva Slovenska s významným vplyvom na spoločnosť.

Industry 4.0 je téma, s ktorou mnohé firmy už začali pracovať, iné sa intenzívne pripravujú a ďalšie o tom uvažujú.