Jozef Hyriak, riaditeľ spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Jozef Hyriak, riaditeľ spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Inovatívne riešenie optimalizácie chodu strojných zariadení, znižovanie prevádzkových nákladov, ekologická prevádzka vďaka nízkej energetickej náročnosti, plynulý a efektívny chod čistiarní odpadových vôd – to všetko sú aktuálne výzvy, ktorým dnes čelia vodárenské spoločnosti na Slovensku. Aké sú najmodernejšie technológie, ktoré vodárenským expertom pomáhajú čeliť týmto výzvam? O inováciách v odvetví sme sa rozprávali s Jozefom Hyriakom, riaditeľom spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Aký je dnes stav odvetvia vodárenstva vs. moderné technológie na Slovensku?

Otvorenosť novým technológiám v rámci vodárenských spoločností vnímam veľmi pozitívne. Vidíme, že spoločnosti sa snažia udržať tempo s trendmi, a to aj pri obmene technológií.

Vzhľadom na ich rozsah je ale fakt, že stále spravujú veľké množstvo zariadení, 30 aj 40 rokov starých, ktoré historicky zdedili. Tieto sa snažia opravovať, repasovať a prispôsobovať súčasným podmienkam. Účinnostná úroveň týchto zariadení je veľmi nízka, ich prevádzkové náklady sú veľmi vysoké.

Čo sa získa takouto výmenou?

Veľmi veľa a to vďaka tomu, že nehovoríme len o samotnej výmene technológie. Hovoríme o celkovej optimalizácii, pretože potreby, pre ktoré boli technológie pred desiatkami rokov projektované sa zmenili. Po optimalizácii, návrhu nových vysokoúčinných technológií sa bežne dostávame k návratnosti 2 až 3 roky.

Dostávajú sa na Slovensko najmodernejšie svetové technológie?

Áno, samozrejme. V prípade nových investičných akcií sa ich projekčné organizácie snažia do svojich projektov zapracovávať, ale je to prípad od prípadu. Vo všeobecnosti však vnímame, že slovenské vodárenské spoločnosti sú otvorené novým metódam, novým technológiám a majú o nej záujem.

Dokážeme na Slovensku vyvíjať technológie, ktoré sú na svetovej úrovni?

Absolútne. A nie len to. Dokážeme ich posúvať na nový level, keď ich šijeme doslova pre potreby slovenských vodárenských spoločností.

Môžete uviesť príklady?

Z dlhoročnej práce s vodármi napríklad vieme, že jedným z najpálčivejších problémov je upchávanie sa potrubných sietí a najmä čerpadiel pri prečerpávaní spôsobené problematickými materiálmi. Náklady spojené s opravou, servisom a čistením sú vysoké.

Na Slovensku bol preto vyvinutý špeciálny typ čerpadiel, ktorých hydraulika dokáže čeliť tejto výzve. Konkrétne ide o odstredivé skrutkovicové čerpadlá s obežným kolesom. Sú originálnym slovenským produktom vrátane výskumu a vývoja, pričom ich parametre patria medzi svetovú špičku. Čo je najdôležitejšie, ich aplikácia potvrdzuje ich fantastické vlastnosti.

Inštalované boli napríklad na čerpacej stanici splaškových vôd vo Zvolene, kde od inštalácie nedošlo k ani jednému prípadu poruchovosti. Naopak, pri demontáži po roku sa zistilo, že nedošlo k žiadnemu úbytku materiálu. To znamená, že návrh čerpadla a technológie bol dokonale urobený tak, aby nielen nedochádzalo k upchatiu, ale bola garantovaná dlhá životnosť čerpadla.

Čo je najdôležitejšie, toto čerpadlo dokáže dosiahnuť účinnosť až 86%, čo je porovnateľné s čerpadlami určenými na prečerpávanie čistej vody, a nie kalových vôd, o ktorých hovoríme.

V skratke teda hovoríme o originálnej slovenskej hydraulike, ktorá zabezpečuje plynulý chod zariadení v slovenskom vodárenstve, pri dlhodobom pozitívnom dopade na prevádzkové náklady a ekológiu.

Odstredivé skrutkovicové čerpadlo SPIRAM
Odstredivé skrutkovicové čerpadlo, ktorého výskum, vývoj a výroba prebieha na Slovensku. Čerpadlo bolo ocenené titulom Produkt roka na výstave AQUA.

Svetovým trendom pri strojných zariadeniach je predchádzať ich výmene včasnou diagnostikou. Ako sa dotýka nás na Slovensku?

Áno, prediktívna diagnostika je top témou v rámci optimalizácie strojov a procesov naprieč odvetviami. Je štandardom napríklad v automobilovom priemysle, venujú sa jej stavbári a vidíme, že ju otvárajú aj slovenskí vodári. Aj tu držíme na Slovensku krok so svetom a vyvíjame softvér, ktorý je komplexnou databázou strojných zariadení, ich technického stavu a všetkých detailov dostupných v reálnom čase.

Takáto moderná technológia je možná vďaka tomu, že nové zariadenia majú na sebe sondy, ktoré ich chránia pred fatálnym poškodením. Opäť sa ale dostávam k realite na Slovensku, kde máme obrovské množstvo techniky, ktorá takéto sondy nemá.

Vývoj snímačov zariadení na mieru pre slovenské vodárenské spoločnosti.
Vývoj snímačov zariadení na mieru pre slovenské vodárenské spoločnosti.

Našli sme však riešenie v podobe snímačov, ktoré je možné implementovať na pôvodné zariadenia tak, aby aj tieto boli chránené. V tomto prípade ide o inováciu, ktorá je doslova šitá pre potreby našich vodárenských spoločností.

„Na Slovensku dokážeme vyvíjať svetové technológie, ktoré šijeme doslova pre potreby slovenských vodárenských spoločností.“

Venuje sa slovenský výskum a vývoj aj prečerpávaniu čistej vody?

V oblasti úpravy vôd vidíme aplikácie z pôvodného slovenského know-how približne posledných päť rokov. Deje sa tak vďaka technológii membránovej ultrafiltrácie, ktorá je jednou z najúčinnejších možností úpravy vôd na pitné účely.

Vzhľadom k tomu, že tieto membránové technológie sa historicky vyrábali veľmi draho, používali sa skôr v laboratórnych podmienkach.

Zlacnením výroby a popularizáciou týchto systémov v celosvetovom meradle došlo k výraznému zníženiu výrobných nákladov samotných membrán, ktoré sú srdcom ultrafiltračného systému. Tým pádom začala byť táto technológia zaujímavá aj pre implementáciu vo vodárenských spoločnostiach.

V čom je membrána výhodná oproti iným technológiám? Veľmi zjednodušenie, štrbiny, ktoré sa nachádzajú v ultrafiltri, prepustia iba určitý priemer prečerpávanej látky, to znamená, ze má 100-nú účinnosť oproti pieskovým a flotačným systémom.

Ďalšou veľkou výhodou je účinnosť aj pre filtrovanie iných problematických látok, ako je napríklad arzén. V súčasnosti je napríklad na Slovensku vyvíjaný systém aj pre filtrovanie pesticídov, čo je aktuálny problém pri úprave vôd na južnom Slovensku.

Projekty membránovej technológie na našom trhu často zastrešujú zahraničné firmy s dlhoročnými skúsenosťami.

To je pravda. V ostatných rokoch sme však dokázali, že tieto zariadenia vieme aj my tu na Slovensku vyrábať, vieme ich projektovať na špičkovej úrovni, vieme ich dodávať, montovať, spúšťať.

Samozrejmosťou je vizualizácia a prenos všetkých údajov online na dispečing, kedy je z cloudu možné transformovať ich do akejkoľvek formy prijateľnej pre zákazníka.

Dovolím si povedať, že Štrbské pleso, ktoré je kompletne na kľúč od slovenských expertov, je dnes výkladná skriňa, ako by úpravne vôd na Slovensku mali v budúcnosti vyzerať.

Modernizácia a prestavba úpravne vody Štrbské Pleso použitím technológie modernej membránovej ultrafiltrácie.
Modernizácia a prestavba úpravne vody Štrbské Pleso použitím technológie modernej membránovej ultrafiltrácie.

V neposlednom rade, kompletne slovenské know-how dáva našim vodárom veľkú flexibilitu. Veľké zahraničné firmy v tejto oblasti väčšinou fungujú tak, že nakupujú komponenty, ktoré prispôsobujú pre zariadenie zákazníka.

U nás vytvárame celé zariadenie na mieru pre konkrétneho zákazníka.

Napríklad v ÚV Selec, kde sme z vody odstraňovali arzén, sme na rozdiel od konkurencie boli schopní zariadenie implementovať aj doslova na poschodie, na mieru technologickej zástavby.

Vďaka čomu dokážeme na Slovensku vyvíjať takéto svetové technológie?

Na Slovensku máme vo vodárenskom odvetví veľmi veľa šikovných odborníkov. Vo vodárenských spoločnostiach pracuje veľa profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí dokážu nám, dodávateľom, posúvať inovatívne idey.

Máme tu firmy, ktoré dokážu tieto idey posúvať ďalej, dať dohromady tímy expertov, ktoré stoja za výskumom.

Hlavný aplikačný inžinier ultrafiltračných projektov na Slovensku je napríklad Slovák, ktorý sa tejto technológii niekoľko rokov venoval v Japonsku, ktoré je v tejto oblasti svetovým pionierom.

A v neposlednom rade tu máme odborníkov na univerzitách. Vidíme, že dnes existuje spolupráca vodárenských podnikov a STU v Bratislave, ale napríklad vôbec nespolupracujú s Ústavom energetických strojov a zariadení.

My sme tu objavili obrovský nevyužitý potenciál. My sami spolupracujeme s STU v Bratislave, VUT Brno a ČVUT v Prahe, ich doktorandi a absolventi sú základom našich vývojových tímov.

Takáto spolupráca je zase pre nich prínosná z pohľadu prepojenia s praxou, zdrojmi pre ich odbornú publikačnú činnosť a podobne. Vďaka výskumu a sledovaniu top technológií sa venujeme vzdelávaniu odbornej verejnosti. Takto sa navzájom posúvame celé odvetvie dopredu.