Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
ČS Nemšová

Predmetom projektu Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. bola modernizácia zastaralej a energeticky neefektívnej strojnej techniky v čerpacích staniciach Kubra a Nemšová.

Prvým krokom riešenia spoločnosti PRAKTIKPUMP bolo vykonanie energetického auditu. Jeho predmetom bolo posúdenie efektívnosti energetických vstupov a výstupov posudzovaných čerpadiel a celého zariadenia. Posudzované energie boli elektrická a tepelná energia. Pri elektrickej energii sa hodnotili technické podmienky odberu vrátane profilu zaťaženia, efektivity využitia odoberanej elektrickej energie a prevádzky stavebných objektov a technologických zariadení. Výstupom energetického auditu bola správa, v ktorej je zhodnotený súčasný stav a návrh opatrení s cieľom zvýšenia efektívnosti využívania.

Návrhom spoločnosti PRAKTIKPUMP bolo na základe zistení osadenie nových čerpacích agregátov s modernou hydraulikou s vysokými účinnosťami. Pre dosiahnutie čo najvyššej energetickej úspory boli použité čerpadlá značiek Lowara a Grundfos s kombináciou IE3 motorov.

ČS Nemšová

Výhody

1.  Energetický audit – výpočet energetickej náročnosti a porovnanie rentabilnosti GO resp. modernizácie

2.  Návrh ekologického riešenia – zníženie energetickej náročnosti

3.  Kompletný návrh modernizácie strojnej technológie a elektrotechnickej časti

4.  Realizácia modernizácie strojnej technológie, energo časti a MaR + ASRPT 

ČS Kubra

Riešenie

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. pri tomto obchodnom prípade poskytla zákazníkovi kompletnú podporu. Na začiatku išlo o energetické zhodnotenie čerpacej stanice na základe ktorého sa zákazník TVK, a.s. rozhodol pre modernizáciu čerpacích agregátov. Realizácia modernizácie bola uskutočnená spoločnosťou PRAKTIKPUMP a zastrešovala nasledujúce činnosti:

  • Demontáž pôvodných čerpadiel, dodávku a montáž nových čerpadiel,

  • Zváranie a montáž nerezových potrubných systémov a armatúr,

  • Stavebné práce a elektro časť, ktorých súčasťou bolo aj MaR a ASRPT,

  • Po montáži kontrola parametrov Q a H, a diagnostika agregátov ako vibrácií, prúdových hodnôt, apod.,

  • Kompletná projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, ktorou súčasťou bol aj prevádzkový poriadok ovládania novo osadenej strojnej technológie a elektro časti.

ČS Kubra