Mondi SCP, a.s.

V čistiarni odpadových vôd ČOV Hrboltová v meste Ružomberok riešila spoločnosť Mondi CSP, a.s. výmenu čerpacích agregátov. Investičná akcia bola realizáciou na kľúč, kde zákazník požadoval dodávku strojnej technológie a elektroinštalácie, vrátane projektovej dokumentácie.

Hlavným dôvodom výmeny pôvodných čerpadiel bola ich nízka účinnosť. Osadené tu boli 3ks horizontálnych odstredivých čerpadiel SIGMA 150-NFT-230, ktoré boli morálne zastaralé. Ich účinnosť dosahovala v prevádzkovom bode menej ako 30%. 

Riešenie:

Prístup spoločnosti PRAKTIKPUMP spočíval v modernej koncepcii čerpacieho agregátu SPIRAM 200-A-A, ktorý je výrobkom našej firmy. Srdcom hydraulickej časti je jednolopatkové obežné koleso s vysokou účinnosťou a priechodnosťou. To vedie k výrazným úsporám v prevádzke čerpacieho agregátu.

Účinnosť pôvodného čerpadla v pracovnom bode sa pohybovala pod hodnotou 30%. Účinnosť osadeného čerpadla SPIRAM 200-A-A je v navrhovanom bode na úrovni 81%.

Výsledkom sú výrazne nižšie prevádzkové náklady, bezproblémový chod zariadenia a rýchla návratnosť investície. Sofistikovaný spôsob výroby rotujúcich častí (dynamické vyváženie rotora) tiež vytvára predpoklad na dlhodobú prevádzku čerpadla bez vibrácii a tým aj ku zvýšeniu životnosti jednotlivých komponentov čerpadla, resp. k predĺženiu servisných intervalov. K minimálnemu opotrebeniu tohto ekologického čerpacieho agregátu napomáhajú aj nižšie otáčky (750 oproti pôvodným 980 ot./min.) Ďalšou výhodou riešenia PRAKTIKPUMP je utesnenie mechanickou upchávkou, ktorá je bezúdržbová.

Súčasťou projektu na kľúč bola montáž čerpacích agregátov s prispôsobením potrubných systémov, výmena uzatváracích nožových armatúr na saní a výtlaku čerpadiel o svetlosti DN300 a spätnej klapky na saní čerpadiel o rovnomennej svetlosti DN300. Dodávka zahŕňala úpravu betónových základov, povrchovú úpravu potrubí a ich označenie, a projektovú dokumentáciu (realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia) so zakreslením novoosadených čerpacích agregátov a armatúr.

Návrhové parametre čerpadla SPIRAM 200-A-A

Q = 60 l/s

H = 5,6 m

Médium: splašková voda, 998 kg/m3, 20 °C