Spoločnosť PRAKTIKPUMP vo svojom portfóliu služieb poskytuje aj dodávky a montáže šnekových čerpadiel (tiež známych ako závitovkové čerpadlá alebo Archimedove špirály), s ktorými má dlhodobé skúsenosti. Pri aplikáciách spolupracuje s najväčším výrobcom šnekových čerpadiel na svete, firmou LANDUSTRIE. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam (vyrobených vyše 9000 ks) a stálemu vývoju je firma LANDUSTRIE partnerom, ktorý garantuje najmodernejšie čerpadlá s vysokou účinnosťou, životnosťou a ohľadom na ekológiu.

Výhody navrhovaného riešenia:

  • Každý projektový návrh je robený na mieru podľa konkrétnej aplikácie. Pomocou 3D simulácie sa vytvorí najideálnejší tvar šnekovnice, čím sa dosiahne najvyššia účinnosť zariadenia.

  • Veľkou výhodou riešenia je EKOLOGICKÉ dolné ložisko, ktorého konštrukcia je uzatvorená. Na základe tohto technického riešenia odpadá potreba neustáleho pretláčania mazacieho okruhu a tým aj únik ropných látok do čerpaného média respektíve aj jeho znečisteniu. V neposlednom rade toto riešenie vedie ku zníženiu ako obstarávacích, tak aj prevádzkových nákladov.

  • Hriadele čerpadla sú vyhotovené z kovanej ocele, čo v porovnaní so štandardne ponúkaným riešením má neporovnateľne vyššiu životnosť.

  • Súčasťou riešenia je SMART diagnostika zariadenia - senzor stavu spodného ložiska, ktorý sníma jeho stav a vysiela signál do vyhodnocovacieho zariadenia. Ide o zariadenie pre prediktívnu diagnostiku, ktorý je v súlade najmodernejším trendom efektívnej predikcie porúch. Včasnou detekciou možnej poruchy sa zvyšuje bezpečnosť prevádzky a znižujú sa prevádzkové náklady.

Príklady referencií šnekových čerpadiel firmy PRAKTIKPUMP, s.r.o.: