Slovenské elektrárne, a.s.

Predmetom zákazky bolo dodanie a montáž vertikálnych čerpadiel a čerpadiel split-case. Išlo o vysokoúčinné vertikálne čerpadlá (s dĺžkou až 17,5m) a horizontálne čerpadlá split-case.

Realizácie:

1.   Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh – výmena   horizontálnych čerpadiel – 3 ks

  (Praktikpump CEP EFF 150/360, parametre Q=115 l/s,   H=32m)

2.   Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh – výmena   vertikálnych čerpadiel – 1 ks

  (Layne Bowler VTP16PH4, parametre Q=108 l/s, H=50m,

  Layne Bowler VTP8LH13, parametre Q=21,5 l/s, H=50m)

3.   Malá vodná elektráreň Bešeňová – výmena vertikálneho   čerpadla

4.   Vodná elektráreň Kráľová – výmena vertikálneho   čerpadla – 1 ks(Layne Bowler VTP16PM1, Q=125 l/s,   H=25,5 m)

5.   Vodná elektráreň Krpeľany – výmena vertikálneho   čerpadla – 1 ks(Layne Bowler VTP17FSH1, Q=300 l/s,   H=15 m)

Komplexné riešenie spoločnosti PRAKTIKPUMP:

✔Obhliadka pôvodnej aplikácie

✔Návrh nového riešenia so zachovaním 100% kompatibility s pôvodným riešením

✔Úzka spolupráca so zákazníkom a technickým oddelením PRAKTIKPUMP

✔Technický návrh a realizačný projekt

✔Doprava a montáž na základe technického návrhu

REALIZÁCIA:

Realizácia projektu zahŕňala komplexné služby od demontáže pôvodných čerpadiel, dodávky a montáže nových čerpadiel, zvárania, montáže a úpravy potrubných vedení. Jej súčasťou tiež boli stavebné práce, po montáži kontrola parametrov Q a H, vibrácií a prúdových hodnôt. Všetky kroky boli realizované tímom spoločnosti PRAKTIKPUMP.