Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rekonštrukcia existujúcej zosilňovacej stanice zásobujúcej sídlisko Juh mesta Nové Zámky za použitia najmodernejších technológií – celková rekonštrukcia technológie tlakových zásobníkov čerpacej stanice vrátane príslušných potrubných rozvodov.

✔Zmodernizovanie zosilňovacej stanice

✔Optimalizácia veľkosti čerpacích agregátov

✔Optimalizácia logiky a prevádzky systému

✔Zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti čerpania

✔Zníženie prevádzkových nákladov

Pôvodná dotláčacia stanica bola v prevádzke viac ako 40 rokov a jej prevádzka bola sprevádzaná častými poruchami ako na technológii, tak aj na elektroinštalácii.

Na základe vytvoreného energetického a technického zhodnotenia bola vykonaná komplexná rekonštrukcia stanice, ktorá pozostávala z kompletnej výmeny potrubných rozvodov s novými prestupmi cez steny do vodojemu, technológie a elektroinštalácie vrátane projektovej dokumentácie spolu s 2D/3D návrhom (PD posúdená Technickou inšpekciou Slovenskej republiky).

3D návrh hydraulického systému

Riešenie

Rekonštrukcia zosilňovacej stanice pozostávala z výmeny čerpacích agregátov, tlakových zásobníkov, potrubných systémov vrátane armatúr, snímačov a výmeny elektroinštalácie.

Použité čerpadlá pokrývajú celkovú potrebu pitnej vody v zásobovanej oblasti (zabezpečenie požadovaného tlaku na odberných miestach). Motory spĺňajú najnovšie energetické normy IE3 a sú ovládané pomocou frekvenčných meničov.

Riadenie čerpacích agregátov je zabezpečené v plne automatickom režime na základe tlakových snímačov osadených na zásobovacích nádržiach (priame riadenie frekvenčných meničov/čerpadiel).

Ochrana čerpadiel proti chodu na sucho je zabezpečená blokovaním od výšky hladiny vody vo vodojemoch (plavákový spínač).

Predmetom realizácie bola rovnako aj dodávka a montáž 4 kusov akumulačných nádrží (8m3) v materiálovom prevedení nerez AISI304 spolu s kompletným príslušenstvom (poistný ventil, stavoznak, manometer, snímače výšky hladiny, ...). Dopĺňanie tlakového vzduchu do nádrží je zabezpečené pomocou novo osadených kompresorov, pracujúcich v automatickom režime.

Vymenené boli taktiež všetky potrubné trasy za nové, materiálového prevedenia nerez AISI304 vrátane tvaroviek a armatúr.

Materiál technologických celkov bol zvolený nie len z dôvodu stálosti a dlhej trvácnosti, ale najmä z hygienických dôvodov.

Rekonštrukcia prebehla aj v rámci výmeny kompletnej riadiacej elektročasti vrátane frekvenčných meničov istiacich prvkov, nových káblových rozvodov s  napojením na elektro-rozvody a MaR.

 Zrekonštruovaná zosilňovacia stanica bola uvedená do prevádzky po úspešnom prevedení tlakových skúšok, individuálnych skúšok strojov/zariadení, ako aj komplexných skúšok technológie.

3D návrh hydraulického systému

Výhody nášho riešenia

Ovládanie zosilňovacej stanice je v plne automatickom režime, ktorý zabezpečuje stabilnú, bezpečnú a efektívnu dodávku pitnej vody v závislosti od požiadaviek odberateľov. Čerpacie agregáty sú vybavené frekvenčnými meničmi, ktoré zabezpečujú optimalizáciu čerpania a tým zníženie prevádzkových nákladov.