Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Modernizácia ČOV a šetrenie nákladov pomocou čerpadla SPIRAM 150AA

Čistiareň odpadových vôd je dôležitým prvkom kritickej infraštruktúry. Prioritou je plynulý a nepretržitý chod 24 hodín denne a preto je na zabezpečenie týchto požiadaviek nevyhnutné využitie spoľahlivej technológie.

V PRAKTIKPUMP máme radi projekty rekonštrukcií čistiarní odpadových vôd. Jednak sú naše prístroje a práca využité na zabezpečenie kvalitnejšieho života verejnosti, a rovnako máme možnosť vidieť prínos moderných čerpadiel priamo pre zadávateľa projektu.

V prípade tejto realizácie bolo na danej aplikácii pôvodne osadené čerpadlo Sigma 200-GFBU-245 (Q=80l/s, H=11m, Pmot=15kW). Čerpadlo však prevádzka nevyužívala z dôvodu značnej spotreby elektrickej energie.

Náš obchodný partner požadoval jeho výmenu predovšetkým z pohľadu úspory energetickej energie, optimalizácie pracovného bodu a rovnako nákladov na servis počas celého životného cyklu čerpadla.

Rekonštrukcia zahŕňala nasledovné kroky:

- demontáž pôvodného čerpadla Sigma 200-GFBU-245 a stojaceho kolena,

- odpojenie pôvodného čerpadla od elektro časti

- úprava betónového podstavca vrátane ukotvenia stojaceho kolena,

- úprava pripojovacích potrubí (sanie / výtlak) vrátane osadenia spätnej klapky DN200

- osadenie elektrorozvádzača, pripojenie čerpadla, nastavenie istiacich prvkov a plavákového spínača

- zaškolenie obsluhy, odovzdanie dokumentácie.

Krátko po odovzdaní pracuje čerpadlo SPIRAM ako prioritné. Je riadené plavákových spínačom a pri zvýšenom prítoku sa k nemu pripája čerpadlo Flygt.

Na základe dlhodobej analýzy prevádzky čerpadlo nevykazuje zvýšenú teplotu, hlučnosť a ani vibrácie.

Veľmi nás teší, že výsledkom kvality použitého čerpadla a samotnej realizácie je spokojnosť zadávateľa a majstra ČOV RA s danou aplikáciou.

Modernizácia ČOV a šetrenie nákladov pomocou čerpadla SPIRAM 150AA

Popis aplikácie:

Pôvodne osadené čerpadlo: Sigma 200-GFBU-245 (Q=80l/s, H=11m, Pmot=15kW)

Pôvodne v čerpacej stanici osadené štyri čerpadlá Sigma. Dve z nich sú už však vymenené za čerpadlá Flygt.

Flygt 3153.181 (415) 7,5kWm 1465ot/min - pracovný bod Q=35,0l/s, H=7,8m, P2=4,95kW, η=54,1%.

Nami navrhnuté, vyrobené a dodané čerpadlo:

Spiram 150-A-150-A-DW-6-DI-DM, 5,9kW, 960ot/min - pracovný bod Q=34,9l/s, H=8,1m, P2=3,58kW, η=76,5%, priechodivosť 95mm.

Modernizácia ČOV a šetrenie nákladov pomocou čerpadla SPIRAM 150AA
Modernizácia ČOV a šetrenie nákladov pomocou čerpadla SPIRAM 150AA

Pre objektívne zhodnotenie sme porovnali výhody navrhovaného čerpadla SPIRAM oproti čerpadlu Flygt:

  • úspora elektrickej energie,
  • nižšie nominálne otáčky – zvýšenie životnosti čerpadla,
  • SPIRAM využíva chladenie el. motora čerpaným médiom (otvorený systém), Flygt má uzatvorený chladiaci systém el. motora a ako chladiace médium využíva olej. Prevádzka musí pravidelne vypúšťať nakondenzovanú vodu z chladiaceho plášťa cez vypúšťaciu skrutku umiestnenú na bočnej strane chladiaceho plášťa – nad hydraulickou časťou.
  • bezúdržbová prevádzka v oblasti chladiaceho plášťa (nie je potrebné vypúšťať nakondenzovanú vodu)
  • čerpadlo SPIRAM je vyrábané podľa najnovších noriem a štandardov pre priemyselné aplikácie, čo zabezpečuje vysokú životnosť počas celého životného cyklu čerpadla
  • vysoká priechodivosť pevných častíc.