Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s. r. o. navrhla, vyrobila a dodala Hasičskému záchrannému zboru mobilné pohotovostné čerpacie agregáty. Tie sú používané na odčerpávanie čistých a kalových vôd pri živelných pohromách a iných nepredvídateľných udalostiach.

✔Excelentná samonasávacia schopnosť

✔Robustná bezúdržbová konštrukcia

✔Samonasávacie čerpacie agregáty je možné spúšťať bez zavodnenia (nasávanie vývevou)

Predmetom dodávky boli elektrické ponorné čerpadlá - 1740 ks, samonasávacie motorovékalové prenosné čerpadlá – 1740 ks a samonasávacie kalové čerpacie agregáty s diesel pohonom na dvojkolesovom pohyblivom vozíku určenom na verejné pozemné komunikácie – 30ks.  Všetky uvedené čerpacie systémy boli vyrobené v zmysle najnovších štandardov.

Výhody nášho riešenia

Kalové čerpadlo s vysokými účinnosťami

Pre zabezpečenie vysokej bezpečnosti a variability prevádzky (nie len pre záplavové vody) bolo najideálnejším riešením použitie kalového čerpadla s veľkými priechodnosťami pevných častíc pre zabránenie jeho upchatiu v krízových situáciách. Vysoká účinnosť bola nevyhnutná pre znižovanie veľkosti pohonov a spotreby paliva. Tým sa dosiahli kompaktnejšie rozmery a možnosť osadenia agregátov s vysokými prevádzkovými parametrami aj do menších kontajnerov.

Zavodňovací systém

Pre vytvorenie samonasávacej činnosti agregátu je potrebné použitie evakuačného systému pre zavodnenie agregátu v každej situácii bez nutnosti manuálneho zavodňovania. Použitá bola membránová výveva odolná voči vode a bez únikov oleja, kapacity vzduchu sú voliteľné.

Nosná konštrukcia

Ako nosná konštrukcia bol požitý základový rám vyrobený z pevných železných profilov, ktoré sú povrchovo upravované buď žiarovým zinkovaním alebo odolnými polyuretanovými farbami. Celá konštrukcia je pripevnená na homologizovaný prívesný vozík. Povrch prepravného vozíka je žiarovo zinkovaný pre zabránenie vytvorenia korózie a predlženia jeho životnosti.

Rozdeľovací medzikus – potrubné systémy

Ako na saní, tak aj výtlaku čerpacieho agregátu sa nachádza rozdeľovací medzikus s armatúrami, ktorý zabezpečuje redukciu veľkých dimenzií prírub na menšie, pre zjednodušenie práce z ťažkých podmienkach. Návrh ako dimenzií potrubí, tak aj dĺžky sú prispôsobené na prácu pracovníkov podľa legislatívy v SR (napr. váhy). Na spájanie potrubí sú používané unifikované rýchlo-spojky.

Prívesný vozík

Čerpadlo je spolu s jeho rámom osadené na homologizovanom prívesnom vozíku. Vozík spĺňa všetky predpisy o premávke na cestných komunikáciách. Vozík je vybavený výškovo nastaviteľným ťažným ojom, čo umožní jeho jednoduché a rýchle pripojenie k rôznym vozidlám.