Odborné stretnutie projekčných organizácií Slovenska

Zástupcovia slovenských projekčných spoločností z oblasti vodárenstva sa stretli na odbornom stretnutí, ktorého cieľom bolo prezentovať najnovšie produktové a technologické trendy v odvetví. Organizátormi podujatia boli spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o., HAWLE Slovensko a spoločnosť VODAS SK. V areáli spoločnosti PRAKTIKPUMP v Ladomerskej Vieske, kde sa podujatie konalo, sa stretli projektanti z celého Slovenska.

Impulzom pre zorganizovanie takéhoto stretnutia bola dlhoročná úzka spolupráca projekčných organizácií, vodárenských spoločností a organizátorov, ktorí sú ich partnermi pri mnohých úspešných projektoch.

Výsledkom bolo podujatie, ktoré vytvorilo priestor pre diskusiu jednotlivých strán v rámci viacerých tém týkajúcich sa projekcie vodárenských stavieb a technológií.

V rámci všeobecných problémov, ktoré súvisia s prečerpávacími stanicami pre odpadovú vodu, odzneli napríklad návrh kalových čerpadiel s tendenciou upchávať sa, nesprávne navrhnuté súvisiace technológie, alebo nejednotný systém v tvorbe elektroinštalácie. Dôvodov, ktoré stoja za týmito výzvami, je podľa projektantov niekoľko.

Na podujatí zazneli argumenty ako veľká rozmanitosť individuálnych požiadaviek  investorov, prenechávanie návrhu technológie PČS na obchodné kancelárie jednotlivých výrobcov bez potrebnej kvalifikácie, či množstvo možností vyplývajúcich z nárastu vo vývoji technológií.

UNIFIKÁCIA AKO RIEŠENIE

Účastníci podujatia sa zhodli na tom, že potenciálnym riešením mnohých z týchto výziev by mohla byť UNIFIKÁCIA, resp. štandardizácia návrhu prečerpávacích staníc, a to v rámci stavebnej časti, strojno-technologickej časti, ako aj elektro-technickej časti.

INOVÁCIE V ODVETVÍ

Predstavené novinky zahŕňali najnovšie produktové a technologické riešenia relevantné pre projekčné činnosti. Veľká časť z predstavených inovácií je výsledkom slovenského výskumu a vývoja, vďaka čomu prináša nesmiernu flexibilitu pri ich využívaní v praxi.

Inovatívnou technológiou je napríklad systém snímania a predikcie PumpDetect, ktorý je slovenským produktom a zároveň jediným ekologickým riešením diagnostiky točivých strojov na svete. Pre prínos do odvetvia je zásadný aj fakt, že tento systém snímania a prediktívnej diagnostiky dokáže monitorovať stav akéhokoľvek točivého stroja ako je čerpadlo, motor, atď., a to od ktoréhokoľvek výrobcu.  

Ďalšia novinka na trhu, systém predrotácie SPIRAM Gyra je zasa voliteľná súčasť ponorných čerpadiel SPIRAM. Princíp jeho činnosti spočíva vo vytvorení rotujúceho víru naakumulovanej odpadovej vody v šachte, ktorý postupne strháva nečistoty plávajúce na hladine a tak zabezpečí bezúdržbovosť a bezporuchovosť prevádzky bez hrozby upchatia sa čerpadla.

Samotné čerpadlá SPIRAM sú slovenským produktom, ktorý zabezpečuje vysokú priechodivosť pevných častíc. Vďaka obežnému kolesu v tvare lopatky je v podstate nemožné, aby sa toto čerpadlo upchalo, a to pri dosahovaní účinností, ktoré sú bežne dvojnásobné oproti alternatívnym produktom.

Osobitná časť dňa bola venovaná úprave vôd a najnovším svetovým trendom v tejto oblasti. Hovorilo sa o riešeniach, ktoré zahŕňajú tieto trendy, a zároveň sú originálnym slovenským produktom. Príkladom je riešenie aplikované v kompletne zrekonštruovanej upravni vody Štrbské pleso alebo Čierny Balog, kde je použitá moderná technológia ultrafiltrácie s kompletne automatickou prevádzkou.  

Z produktového portfólia boli predstavené novinky v rámci domových prípojok, klapiek, veľkodimenzionálnych spojok a regulačných armatúr, najnovšie materiály a dostupné riešenia. Prehľad najnovších potrubných systémov z tvárnej liatiny od spoločnosti vonRoll hydro doplnil sumár produktových noviniek odvetvia.

VÝROBA ČERPADIEL Z PRVEJ RUKY

Podujatie sa uskutočnilo v sídle spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o., kde bola na prezentačné účely využitá časť výrobnej haly firmy. Účastníci podujatia tak mali možnosť nahliadnuť do výrobného procesu čerpadiel SPIRAM, ktoré sú vyrábané priamo v týchto priestoroch. Predstavené im boli napríklad vyvažovanie obežných kolies čerpadiel SPIRAM, moderná skúšobňa čerpadiel alebo vlastná modeláreň.

PRAKTIKPUMP A VZDELÁVANIE

Vzdelávanie odvetví a profesionálov je dôležitou súčasťou aktivít firmy PRAKTIKPUMP. Kontinuálne sledujeme najnovšie trendy v odvetví, na Slovensku sme pionierom v ich zavádzaní. Veríme, že organizáciou odborného stretnutia projekčných organizácií v spolupráci s našimi partnermi sa nám podarilo odštartovať novú sériu vzdelávacích aktivít, ktoré budú posúvať vodárenské odvetvie na Slovensku vpred.