Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia čerpacej stanice odpadových vôd - inštalácia čerpadiel SPIRAM.
Nové čerpadlo SPIRAM.

Náš obchodný partner Východoslovenská spoločnosť, a.s. nás oslovil s dopytom na rekonštrukciu vstupnej čerpacej stanice odpadových vôd ČOV Ruskov - Ďurkov. Nevyhovujúci stav existujúceho riešenia zahŕňal značné opotrebenie pôvodných čerpadiel a s tým súvisiacu potrebu nákladných servisných úkonov. Medzi výrazné problémy tiež patrila netesnosť výtlačného potrubia z dôvodu korózie.

Hlavné kritérium realizácie bolo okrem kvality navrhovaného technického riešenia výsledná cena zhotovenia, a to vzhľadom na optimalizáciu nákladov.

SPIRAM 100 ako ekologická alternatíva SIGMY 100GFHU

Náš technický tím úspešne vykonal 100%-nú náhradu pôvodných čerpadiel Sigma 100GFHU za nové čerpadla SPIRAM (model SPIRAM 100-G-100-C-S-4-DI-DM) s vysokou účinnosťou a vysokou priechodnosťou pevných častíc.

Predmetom celej zákazky rekonštrukcie vstupnej ČS ČOV Ruskov Ďurkov boli nasledovné celky:

  • technický návrh rekonštrukcie ČS – čerpadlá, výtlačné potrubia, úprava rozvádzača
  • výmena pôvodných čerpadiel za nové čerpadlá s vysokou účinnosťou a priechodivosťou pri dodržaní hydraulických parametrov Q, H,
  • výmena pôvodných pätkových kolien,
  • úprava spúšťacieho zariadenia,
  • výmena výtlačných potrubí v šachte vrátane armatúr (spätných klapiek, uzatváracích ventilov), - úprava elektrorozvádzača.

Pôvodný stav v ČOV
Pôvodný stav potrubia v ČOV.
Potrubie v ČOV po rekonštrukcii tímom PRAKTIKPUMP.
Výsledok výmeny potrubia.
Potrubie v ČOV po rekonštrukcii tímom PRAKTIKPUMP.
Výsledok výmeny potrubia.

Pre technický list inštalovaného čerpadla a cenovú ponuku kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na adrese predaj@praktikpump.sk alebo volajte na číslo 0915 332 373.