Panema Services s.r.o.
ČERPACÍ AGREGÁT SPIRAM 100 - Plynulé čerpadnie odpadovej vody v ČOV

Najmodernejšie čerpadlo SPIRAM 100-G-100-A-S-4-DI-DM umožňuje plynulú dopravu odpadovej vody v kanalizačnej čerpacej stanici (KSČ) Malé Leváre bez upchávania a zníženie počtu nákladných servisných a prevádzkových zásahov.

Predmetom projektu bola výmena pôvodného čerpadla, ktoré síce malo vysokú účinnosť pri čerpaní, ale konštrukcia hydrauliky mala značné problémy pri čerpaní odpadovej vody so zhlukmi vlhčených utierok. Tie sa v domácnostiach tešia vysokej popularite a podobné materiály čoraz viac spôsobujú problémy v odpadovom hospodárstve.

Z dôvodu upchávania hydrauliky dochádzalo opätovne k zásadnému prerušeniu čerpania odpadovej vody v danej lokalite. Z tohto dôvodu bolo často potrebné realizovať neočakávané a predovšetkým neplánované servisné zásahy, ktoré svojimi nákladmi negatívne ovplyvňovali ekonomickú stránku prevádzkovania ČOV.

Demontáž pôvodných čerpadiel.

V priestoroch PRAKTIKPUMP sme mali možnosť nášmu obchodnému partnerovi odprezentovať produktovú líniu čerpadiel SPIRAM. Na základe prezentácie rozsahu našich služieb a referencií na kvalitu produktového portfólia sa rozhodol vložiť dôveru do našich rúk a do KSČ objednať čerpadlo SPIRAM 100-G-100-A-S-4-DI-DM.

Čerpadlá SPIRAM 100 pripravené na montáž do kanalizačnej čerpacej stanice.
Čerpadlá SPIRAM pripravené na montáž.

Aplikáciou nášho čerpadla SPIRAM sa nám podarilo nie len odstrániť problém s neustálym upchávaním pôvodne osadených čerpadiel inej značky, ale zároveň zachovať objem prietoku odpadovej vody.

Čerpadlá SPIRAM sú dimenzované na prevádzku v náročných podmienkach.
Čerpadlá SPIRAM sú dimenzované na prevádzku v náročných podmienkach.

Realizácia montáže čerpadla dopadla veľmi dobre a prevádzka KSČ je tak v súčasnosti optimalizovaná na bezproblémový chod vďaka vysokej priechodivosti pevných častíc a spôsobu čerpania odpadovej vody. Náš tím je veľmi vďačný za pozitívnu spätnú väzbu a spokojnosť nášho obchodného partnera.

Rieši aj vaša spoločnosť problém s upchávaním čerpadiel nasadených v ČOV či potrebu častých servisných zásahov? S riešením vám veľmi rád poradí náš špecializovaný tím. Stačí nás kontaktovať na telefónnom čísle 0800 22 10 50.