Slovenské liehovary a likérky, a.s.

Na základe požiadavky spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. bola vykonaná výmena vretenového objemového čerpadla za odstredivé čerpadlo SPIRAM 50-A-A.

Pomalobežné  vretenové čerpadlo sa v prevádzke používalo na dopravu kukuričnej zápary potrebnej na výrobu kvasu. Médium obsahuje značné množstvo abrazívnych častíc a olejov, čo malo negatívny vplyv na životnosť statorovej časti čerpadla.

Keďže bola nutná pravidelná výmena statora v dôsledku jeho opotrebenia, prevádzka čerpacieho agregátu sa stala nerentabilnou. Vo vretenovom čerpadle sa naviac ako tesnenie používal zastaralý typ upchávky (šnúra), ktorá už nie je v súlade s dnešnými štandardmi platnými v potravinárskej výrobe.

Aby sa redukovala potreba pravidelného servisu a zároveň bola zabezpečená kontinuita prevádzky, bolo navrhnuté technické riešenie v rámci ktorého bolo pôvodné čerpadlo nahradené odstredivým typom čerpadla SPIRAM so skrutkovicovým obežným kolesom.

Navrhnuté čerpadlo SPIRAM 50-A-A v nerezovom prevedení je mimoriadne vhodné na dopravu médií abrazívneho charakteru bez rizika upchatia sa a to pri zachovaní vysokej hydraulickej a celkovej účinnosti a udržaní si kompaktných rozmerov. V ložiskovom domci sa nachádzajú 3 olejom mazané a chladené ložiská, ktoré nie sú vystavené zvýšenej teplote média, čo má pozitívny vplyv na ich životnosť.

Čerpadlo SPIRAM bolo inštalované vrátane kazetovej upchávky značky John-Crane, v konfigurácií SiC-SiC, bez potreby prídavnej chladiacej vody. Aby bola možná otáčková regulácia čerpadla, asynchrónny elektromotor bol dodaný vrátane frekvenčného meniča. Navrhnutý čerpací agregát SPIRAM 50-A-A tak dokázal plne nahradiť pôvodné vretenové čerpadlo aj vďaka kombinácii tých najkvalitnejších komponentov a unikátneho dizajnu hydraulickej časti.

Výhody nášho riešenia:

∙ Priama úspora nákladov na náhradné diely

∙ Nepriama úspora nákladov vplyvom čerpania pri vyššej účinnosti

∙ Odolná konštrukcia čerpadla, 100%-ná materiálová kompatibilita s čerpaným médiom

∙ Moderný typ upchávky

∙ Vyspelý riadiaci a ochranný systém čerpadla

Návrhové parametre čerpadla SPIRAM 50-A-A:

∙ Q = 10 l/s

∙ H = 13 m

∙ Médium: kukuričná zápara, hustota 1,15-1,2 kg/m3, pH 4-6