Kvalitná pitná voda z vlastného zdroja vďaka ultrafiltrácii

Dodávka pitnej vody pre agroturistickú usadlosť zo zdroja vody v hĺbke 150 m o nízkej výdatnosti, kontaminovaný zákalom a bakteriologicky.

✔Plne automatizovaná technológia

✔Zabezpečenie vysokej kvality pitnej vody použitím ultrafiltračnej technológie

✔Zabezpečenie stálej dodávky pitnej vody užívateľom

✔Vzdialený monitoring a prenos dát

Riešenie

Dodali sme čerpadlo do 150 m hlbokého vrtu o priemer 110 mm. Toto čerpadlo pracuje automaticky na základe stavu hladiny vo vrte a potreby plnenia akumulačných nádrži. Surová voda je ultrafiltrovaná tak, aby sa odstránil zákal, nerozpustené látky, koloidy a aj mikroorganizmy, baktérie a vírusy. Následne sa upravená voda akumuluje v dvojici akumulačných nádrží. Keďže je výdatnosť zdroja vody veľmi malá bolo potrebné navrhnúť a dodať nádrže o dostatočnej kapacite.

Na udržanie dobrej kondície akumulovanej vody, je voda cirkulovaná cez ultrafilter za súčasného monitorovania ORP, podľa ktorého je dávkovaný chlórnan sodný. Upravená voda je dopravovaná z akumulačných nádrží k užívateľom pomocou automatickej tlakovej stanice pozostávajúcej z dvojice čerpadiel, frekvenčných meničov, tlakových snímačov a tlakovej nádoby.

Výhody nášho riešenia

Toto riešenie zabezpečuje vysokú kvalitu upravenej vody a spoľahlivosť jej dodávky užívateľom. Minimalizuje potrebu chlórovania upravenej vody. Prevádzka je automatická, bez prítomnosti prevádzkového pracovníka.